สมาคมฮับกิโด (ประเทศไทย)

“สมาคมฮับกิโด (ประเทศไทย) รับรองโดยสหพันธ์ฮับกิโดนานาชาติ I.H.F “

  • เกี่ยวกับสมาคม
  • HAPKIDO
  • หลักสูตร
  • กติกาการแข่งขัน
เกี่ยวกับสมาคม

Thailand

Hapkido

Association

สมาคมฮับกิโดประเทศไทย

สมาคม ฮับกิโด (ประเทศไทย) เป็นสมาคมส่งเสริมกีฬาศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวจากประเทศเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะการป้องกันตัวฮับกิโด มุ่งเน้นและส่งเสริมการสร้างนักกีฬาบุคคลากรและดำเนินการแข่งขัน รวมไปถึงการผลักดันกีฬาฮับกิโดในประเทศไทยให้ได้เป็นที่รู้จักเทียบเท่าระดับสากลสมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้สังกัดเป็นสมาชิก I.H.F หรือ International Hapkido Federation / International H.K.D. Federation (I.H.F.) และได้ดำเนินการมาจวบจนปัจจุบัน

HAPKIDO

HAPKIDO (HKD)

합기도

ฮับกิโด” เป็นศาสตร์แห่งการต่อสู้ประเทศเกาหลี หมายถึงวิธีแห่งการประสานบนนิยาม “จับ ล็อค บิด หัก” ฮับกิโดใช้ทักษะต่อสู้ระยะประชิด ด้วยมือ เท้า เข่าศอก อีกทั้งมีการหักล็อคข้อต่อ และทำลายจุดชีพจร ด้านการต่อสู้ระยะกลาง-ไกล ฮับกิโดมีการฝึกใช้อาวุธต่างๆ เช่น กระบองสั้น, พลองยาว, มีดสั้น, ดาบยาว, เชือก และไม้เท้า ฮับกิโดมีการฝึกแพร่หลายในหน่วยงาน ทหาร ตำรวจ และหน่วยอารักขาประเทศเกาหลี ปัจจุบันพัฒนาเป็นกีฬามีทั้งประเภทต่อสู้ และเชิงลีลาอาวุธ และป้องกันตัว​

HAP – ฮับ ( 합) แปลว่า ความกลมกลืน, รวบรวม การประสานกัน (Harmony, Joining)

KI – กิ ( 기) แปลว่า พลัง (Internal Energy, Power)

DO – โด ( 도) แปลว่า วิถีทางหรือศิลปะ (Way, Art)แปลโดยรวม หมายความถึง“ วิถีหรือแนวทางแห่งการประสานกัน (The Way of Harmony)”

หลักสูตร

ท่านสามารถ ดาวน์โหลดหลักสูตรการเรียนการสอน มาตรฐานโดย สมาคมฮับกิโดประเทศไทย ได้จากปุ่มด้านล่าง

หลักสูตรกราเรียนการสอน

Hapkido Curriculum

กำลังปรับปรุง

กติกาการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

Hapkido Thailand Competition Rules

  1. การแข่งขันประเภทต่อสู้
  2. การแข่งขันประเภทโชว์ 

Contact Us

กรุณาติดต่อ สมาคมฯ ในเวลาทำการ หรือ อีเมลได้ตลอด 24ชม. (อีเมลจะตอบกลับในวัน-เวลาทำการ)

สมาคมฮับกิโด

30 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถนนศรีนครินทร์ 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250​

083 074 2636​

tha@hapkidothai.com

จันทร์ – ศุกร์

9.00น. – 15.00น.


Thaiand Hapkido Associtation 2007-2019 All Right Reserved.

Close Menu